รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ระยะที่ 3

วันที่ของกิจกรรม : 9 ม.ค. 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ ระยะที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิ Care for Children (Thailand) ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172202201616_1.jpgpic_20172202201617_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ