รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

งานถวายพระพรชัยมงลวันแม่แห่งชาติ

วันที่ของกิจกรรม : 9 ส.ค. 2559

เช้าวันพุธที่10 สิงหาคม เวลา 7.00น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี พร้อมร่วมลงนามพระพรชัยมงคล ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
pic_20160908204133_1.JPGpic_20160908204134_2.JPGpic_20160908204135_3.JPGpic_20160908204135_4.JPGpic_20160908204136_5.JPGpic_20160908204136_6.JPGpic_20160908204138_7.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ