รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 12

วันที่ของกิจกรรม : 13 มี.ค. 2559

คุณจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตัวแทนของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่12 วันที่ 13 มีนาคม -19 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
pic_20160706194642_2.jpgpic_20160706205758_1.JPGpic_20160706205759_2.JPGpic_20160706205759_3.JPGpic_20160706205800_4.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ