รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ธ.ค. 2562

Share

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง มาตรการงดให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยขน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ