รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

รายชื่อเด็กผ่าน ไม่ผ่าน
อยากทราบว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไปลงทะเบียน ผ่านหรือไม่ ช่วยบอกวิธีเช็คหนอยคับ
ถูกใจ
โดย พ่อ มัง โพสเมื่อ 17 พ.ค. 61 16:26:14

ความคิดเห็นที่1

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ถูกใจ
0
โดย โปรดทราบ โพสเมื่อ 18 พ.ค. 61 05:03:29

ความคิดเห็นที่2

ช่วยบอกวิธีเช็คให้หน่อยคับ
ถูกใจ
0
โดย เอกลักษณ์ ทองแก้ว โพสเมื่อ 18 พ.ค. 61 07:56:52

ความคิดเห็นที่3

smiley   good.................    บาคาร่า

 

ถูกใจ
0
โดย นิสา โพสเมื่อ 23 พ.ค. 61 13:47:08

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ