รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ตรวจรายชื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้ที่ไหน
อยากทราบว่าจะไปตรวจรายชื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้ที่ไหนค่ะ
ถูกใจ
โดย รุ่งนภา โพสเมื่อ 03 ธ.ค. 60 22:02:53

ความคิดเห็นที่1

1. ผู้ลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน
หรือศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 023068697
หรือ Callcenter : 081-8833520 , 098-0109525 , 098-8834195

 

2. ผู้ลงทะเบียนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถสอบถามสิทธิ์ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ลงทะเบียน
หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) หรือ  Callcenter : 081-8833520 , 098-0109525 , 098-8834195

ถูกใจ
0
โดย ศดร. โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 60 13:35:05

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ