รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ย้ายสิทธิ

ตอนนี้สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร เป็นสิทธิของพ่อ แต่ถ้าหากจะย้ายสิทธิมาเป็นของแม่ต้องทำอย่างไรและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

ถูกใจ
โดย กนกวรรณกันทอง โพสเมื่อ 15 มี.ค. 64 16:35:37

ความคิดเห็นที่1

ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไปแจ้งความประสงค์ของเปลี่ยนแปลงสิทธิ ที่ อปท. ใกล้บ้านท่าน

เอกสารที่ประกอบการลงทะเบียน

1.แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ (ดร.06)

2.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

3.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

4.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

5.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

6.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

7.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

8.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

9.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

สูติบัตรเด็กแรกเกิด

สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

สูติบัตรเด็กแรกเกิด

สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

✅สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

✅สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

✅สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

ขอบคุณคะ

ถูกใจ
0
โดย ชมพูนุท นกอยู่ เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสเมื่อ 17 มี.ค. 64 10:03:24

ความคิดเห็นที่2

 Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one.

AESsuccess

ถูกใจ
0
โดย JamesMcFarland โพสเมื่อ 23 มี.ค. 64 12:34:14

ความคิดเห็นที่3

Great web site you have got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 

FaceTime PC

ถูกใจ
0
โดย Bloom โพสเมื่อ 23 มี.ค. 64 12:59:33

ความคิดเห็นที่4

If you want to transfer sponsorship benefits from the child's father to the child's mother, there must be a certificate of custody of the child after the divorce, go to a court or legal authority, they will process and transfer the benefits to you. mapquest driving directions

 

ถูกใจ
0
โดย Anna Lucca โพสเมื่อ 24 มี.ค. 64 11:57:11

ความคิดเห็นที่5

Thanks for sharing the post คาสิโนเครดิตฟรี

ถูกใจ
0
โดย mane โพสเมื่อ 24 มี.ค. 64 16:31:09

ความคิดเห็นที่6

ถูกใจ
0
โดย mane โพสเมื่อ 24 มี.ค. 64 16:31:25

ความคิดเห็นที่7

Thanks for sharing the post slotxo ทางเข้า

ถูกใจ
0
โดย mane โพสเมื่อ 24 มี.ค. 64 16:31:42

ความคิดเห็นที่8

It didn't create quite a stir.  Link to Google

ถูกใจ
0
โดย Patsy โพสเมื่อ 26 มี.ค. 64 09:56:03

ความคิดเห็นที่9

Nice post, you give the clear idea of ​​the topic and I subscribed your blog, I have some links to share here. 

Buy Ambien 10mg online

xanax bars for sale

buy Xanax 1mg online

Ativan 2mg buy online

Ativan 1mg tablet buy online

ถูกใจ
0
โดย Brendon โพสเมื่อ 26 มี.ค. 64 17:19:40

ความคิดเห็นที่10

Great web site you have got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you!

 

GarageBand

ถูกใจ
0
โดย Robert โพสเมื่อ 30 มี.ค. 64 15:42:43

ความคิดเห็นที่11

태영호국회의원 대한항공 강성부 미국대북제재 리니지인범이 스포츠분석추천 마이크로게이밍 데이터베이스 토토놀이터추천 검증놀이터 검증사이트목록

먹튀없이 즐기는 검증된 토토사이트 추천 목록을 확인 바랍니다. 전문가들이 오랜시간 확실하고 꼼꼼하게 검증한 사설토토사이트의 안전놀이터 메이저놀이터 목록 입니다 이용시 모든 배팅에 대한 보증을 해드릴수 있는건 그만큼 자신있게 추천드릴수 있기때문입니다. 먹튀없는 스포츠토토배팅을 즐기시고 싶다면 언제든 저희가 안내 사이트 추천 리스트를 확인바랍니다. 이미 수많은 회원분이 이용하고 있는 메이저사이트 토토 사이트 입니다 안전을 보장합니다.

안전놀이터

메이저놀이터

안전한놀이터

토토사이트

꽃계열

카지노사이트

먹튀검증

스포츠토토

파워볼

검증사이트

사설토토

먹튀사이트

스코어사이트

안전공원

토토

승무패

토토분석

라이브배팅

존스포츠

메이저놀이터

토토사이트

안전놀이터

메이저사이트

놀이터

보증놀이터

스포츠공식사이트

배트맨토토

바카라

안전토토사이트

해외배팅사이트

에이원토토사이트

부띠끄메이저사이트

로투스

슬롯머신

안전놀이터 추천

토토사이트 추천

메이저놀이터 추천

메이저사이트 추천

사설토토 추천

ถูกใจ
0
โดย 사설토토 โพสเมื่อ 31 มี.ค. 64 21:26:59

ความคิดเห็นที่12

ถูกใจ
0
โดย supergaming โพสเมื่อ 01 เม.ย. 64 17:06:04

ความคิดเห็นที่13

ถูกใจ
0
โดย เล่นสล็อต โพสเมื่อ 01 เม.ย. 64 17:07:26

ความคิดเห็นที่14

ถูกใจ
0
โดย slot online มือถือ โพสเมื่อ 01 เม.ย. 64 17:07:33

ความคิดเห็นที่15

ถูกใจ
0
โดย https://supergaming.game โพสเมื่อ 01 เม.ย. 64 17:07:49

ความคิดเห็นที่16

เกมส์สล็อตที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้เพราะการเล่นสล็อตนั้นเล่นง่ายและมีตัวเกมส์สล็อตให้เลือกเล่นมากมายหลายรูปแบบตามความชอบของผู้เล่น
เราเป็นผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้อย่างดีเยี่ยมการันตีเล่นได้จ่ายจริงไม่โกงผู้เล่นด้วยระบบทำรายการฝาก - ถอนอัตโนมัติตลอด 24 ชม. 
พร้อมระบบชวนเพื่อนที่จะได้รับเครดิตฟรีโดยไม่ต้องฝากและสามารถถอนได้จริงสนใจคลิ๊ก..
https://xosuperslot.com
https://xopgth.com/
https://xojoker.com/
https://xoautobet.com/
https://xogclubth.com/

ถูกใจ
0
โดย gclub โพสเมื่อ 02 เม.ย. 64 16:39:36

ความคิดเห็นที่17

All Trans Manager Login pages are listed here with their site stats and other details. You can check Trans Manager Login links with our verified badge to select the right page. We also did antivirus check of Trans Manager Login page to keep you safe. 

 

http://portaldb.xyz/trans-manager-login-13076

ถูกใจ
0
โดย RAHIK โพสเมื่อ 03 เม.ย. 64 15:40:43

ความคิดเห็นที่18

An autoclicker is one of the best ways to hack the Minecraft game. An autoclicker is the tool that helps to automate the mouse clicks. 

There are lots of autoclicker softwares are available on windows. You can download autoclicker from their official website here.
ถูกใจ
0
โดย autoclicker โพสเมื่อ 05 เม.ย. 64 16:29:07

ความคิดเห็นที่19

เกมส์สล็อตที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้เพราะการเล่นสล็อตนั้นเล่นง่ายและมีตัวเกมส์สล็อตให้เลือกเล่นมากมายหลายรูปแบบตามความชอบของผู้เล่นเราเป็นผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้อย่างดีเยี่ยมการันตีเล่นได้จ่ายจริงไม่โกงผู้เล่นด้วยระบบทำรายการฝาก - ถอนอัตโนมัติตลอด 24 ชม. 
พร้อมระบบชวนเพื่อนที่จะได้รับเครดิตฟรีโดยไม่ต้องฝากและสามารถถอนได้จริงสนใจคลิ๊ก..

https://xosuperslot.com

https://xopgth.com/

https://xojoker.com/

https://xoautobet.com/

https://xogclubth.com/

slotxo

joker gaming

pgslot

slotsuper

g club

ถูกใจ
0
โดย pgslot โพสเมื่อ 06 เม.ย. 64 12:17:41

ความคิดเห็นที่20

That's Great escorts Escorts in Islamabad Blog ! Nice piece of word selection and hard working on this blog. Keep me updated on your future posts. and again thanks for sharing such a nice article 

 

Visit Site : https://www.islamabadescorts.website/

ถูกใจ
0
โดย ระบุชื่อของท่าน โพสเมื่อ 08 เม.ย. 64 04:40:39

ความคิดเห็นที่21

เกมส์สล็อตที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้เพราะการเล่นสล็อตนั้นเล่นง่ายและมีตัวเกมส์สล็อตให้เลือกเล่นมากมายหลายรูปแบบตามความชอบของผู้เล่น
เราเป็นผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้อย่างดีเยี่ยมการันตีเล่นได้จ่ายจริงไม่โกงผู้เล่นด้วยระบบทำรายการฝาก - ถอนอัตโนมัติตลอด 24 ชม. 
พร้อมระบบชวนเพื่อนที่จะได้รับเครดิตฟรีโดยไม่ต้องฝากและสามารถถอนได้จริงสนใจคลิ๊ก..
https://xosuperslot.com
https://xopgth.com/
https://xojoker.com/
https://xoautobet.com/
https://xogclubth.com/

slotxo joker gaming pgslot superslot gclubth

ถูกใจ
0
โดย pgslot โพสเมื่อ 08 เม.ย. 64 11:01:21

ความคิดเห็นที่22

집사부일체 LA 트럼프트위터 신재은모델 코로나백신가격 류현진선발 메이저갤러리 알라딘하는법 크레이지슬롯 우리계열카지노 카지노이벤트
I recommend a Toto site that has been verified for safe use. If you ask VIP Toto, I promise to recommend a safety playground.
토토사이트
안전놀이터

ถูกใจ
0
โดย 토토사이트 โพสเมื่อ 08 เม.ย. 64 16:31:28

ความคิดเห็นที่23

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:40:13

ความคิดเห็นที่24

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:40:40

ความคิดเห็นที่25

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:41:03

ความคิดเห็นที่26

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:41:22

ความคิดเห็นที่27

AMBBET 

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:41:42

ความคิดเห็นที่28

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:42:04

ความคิดเห็นที่29

ถูกใจ
0
โดย amb โพสเมื่อ 10 เม.ย. 64 14:42:29

ความคิดเห็นที่30

สมัครเล่นสล็อตโบนัสใหญ่แตกบ่อยเกมส์สล็อตออนไลน์เล่นผ่านแอพลิเคชั่นก็สามารถเล่นได้โบนัสที่ให้ใหญ่สล็อตออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นก็สามารถเล่นได้สำหรับท่านที่ต้องการพกความสะดวกติดตัวตลอดเวลาเราก็มีแอพลิเคชั่นสำหรับทุกเกมส์ให้ท่านโหลดเก็บไว้ในเครื่องเล่นได้ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่กินพื้นที่ของมือถือของคุณให้คุณสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมตัวโปรแกรมเกมส์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเล่นได้ทุกสเป็คมือถือไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ แล้วความสนุกก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเล่นสล็อตต้องเลือกเว็บฯที่มีความมั่นคงมีความเร็วจริงใจและชัวร์เราตอบโจทย์ได้สำหรับคอ สล็อตออนไลน์สล็อตเกมส์สล็อตที่มีให้เลือกอย่างจุใจกว่า 200 เกมส์
https://xosuperslot.com
https://xopgth.com/
https://xojoker.com/
https://xoautobet.com/
https://xogclubth.com/

slotxo
joker gaming
pgslot
superslot
gclubth

ถูกใจ
0
โดย pgslot โพสเมื่อ 12 เม.ย. 64 11:32:35

ความคิดเห็นที่31

ถูกใจ
0
โดย wAHIK โพสเมื่อ 15 เม.ย. 64 15:59:04

ความคิดเห็นที่32

Nice Post!

Thank you for the info information, I will wait for posts like this and will read them with pleasure :)

Don't forget visit my website :

poker deposit pulsa

poker pulsa

poker online uang asli

judi poker pulsa

situs poker pulsa online

mangga2poker

idn poker pulsa

poker pulsa telkomsel

situs poker pulsa

situs idn poker pulsa

ถูกใจ
0
โดย rara โพสเมื่อ วันศุกร์ เวลา 11:41

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ