รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5736 รายการ
การประชุมหารือ เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ปร

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิ

การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริ

ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนต้นแบบ New Normal ที่สถานรับเลี้ยงเด็กคิโด้เนอสเซอรี่ สาขารัชดา

 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) และ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ