รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4550 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ปัญหาคนตัวเล็กๆ (2)ปกป้องเด็กๆเพิ่มได้ไหม เชิงรุก
ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแบบมีส่วนร่วม บทบ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ปัญหาคนตัวเล็กๆ ดูแลเด็กไทยนี่ก็ใช่เรื่องเร่งด่วน
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
เยาวชนกับโรคซึมเศร้าปัญหาใหม่ของสังคมไทย
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ชี้ โค้ดดิ้ง เป็นการปฏิรูปถึงเด็กครั้งแรก
สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม
สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
ชู5มติสมัชชาเด็กขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชน
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยนหลักการโครงการ
ให้คำปรึกษา กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ให้คำปรึกษา เรื่องการทำหนังสือตกลงกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการจ่ายเงินสภาเด็ก
ให้คำปรึกษา สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศออสเตเรีย
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง และ สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง ให้คำปรึกษา เรื่องรายละเอียดการใช้จ่ายการจัดโครงการ และ กลุ่มการคลัง ให้คำปรึกษา เรื่องการพัฒนาระบบของ กยผ. และเอกสารการประก
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง และ สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง ให้คำปรึกษา เรื่องรายละเอียดการใช้จ่ายการจัดโครงการ และ กลุ่มการคลัง ให้คำปรึกษา เรื่องการพัฒนาระบบของ กยผ. และเอกสารการประก
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำอนุมัติ เรื่องหอพัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องการบูรณาการเงินอุดหนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา เรื่องการอนุมัติจัดงานประชุมระหว่างประเทศ
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง และ สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง ให้คำปรึกษา เรื่องรายละเอียดการใช้จ่ายการจัดโครงการ และ กลุ่มการคลัง ให้คำปรึกษา เรื่องการพัฒนาระบบของ กยผ. และเอกสารการประก
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำอนุมัติ เรื่องหอพัก
ให้คำปรึกษา สำนักเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องการบูรณาการเงินอุดหนุน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ