รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5954 รายการ
กิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ “ 35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ “ 35 ปี พลังเยาวชน พล

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
การประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผ่านระบบ Video Conference)

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.  นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ช่วยเหลือครอบครัวยากจน บุตร 2 คนไม่มีทุนการศึกษา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้คำแนะนำ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ดย.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ด
การเสริมสร้างความตระหนักรู้และแนวทางดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองวันเยาวชนอาเซียนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็น

คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service
ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ