รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4287 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประ
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การเลือกตั้ง กรรมการ จริยธรรม กรมกิจการเด็กและยาวชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.-15.00 น. ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม กรมกิจการเด็

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

กิจกรรม สงกรานต์ สืบสาน ประเพณี วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สวัสดีปีให
กิจกรรม สงกรานต์ สืบสาน ประเพณี วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สวัสดีปีให
ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ประจำปี 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562เวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดกิ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคน พ.ศ. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบสัมภาษณ์)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้คว
ประกาศ ดย. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศ ดย. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ