รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3779 รายการ
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง กคค. เวลา 09.30 - 10.30 น. ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 Jun
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 Jun
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 Jun
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 Jun
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผ
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบั
รายชื่อผู้ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561
รายชื่อผู้ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
จิตแพทย์ชี้เลียนแบบ บ่อเกิดยุวอาชญากร โซเชียลชี้เอาผิด 3 เด็กชาย
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กคค. เวลา 11.20 - 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวไทย
เช้าวันนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมควา
โครงการ “การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้จัดโครงการ “การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภาค

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

การประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิ จันทรวงศ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

การประชุมด้านการับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
การประชุมด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับประเทศ เบลเยี่ยมครั้งนี้ ผู้แทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แก่ นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเย

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ติดต่อองค์กร
ติดต่อองค์กร
ที่อยู่ติดต่อ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ที่อยู่กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ