รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3779 รายการ
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents
The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 Ju
ทำเนียบผู้บริหาร
http://www.dcy.go.th/commitee.php
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการสิ่งแ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะและได้รับก
Holt International Children’s Services สหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เมื่อศุกร์ที่ 25 พค 61 Ms.Thao Bui เจ้าหน้าที่จากองค์การสวัสดิภาพเด็ก Holt International Children’s Services สหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่จากสหทัยมูลนิธิ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

สำนักงานกลางระหว่างประเทศ นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2561 Mrs.Beth Nelson เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ของประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบนางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

สำนักงานกลางระหว่างประเทศ นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2561 Mrs.Beth Nelson เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ของประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบนางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งช
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและครอบครัวอุปถัมภ์ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุมทรสาคร
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและครอบครัวอุปถัมภ์ ขอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและครอบครัวอุปถัมภ์ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุมทรสาคร
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและครอบครัวอุปถัมภ์ ขอ
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุมทรสาคร
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุมทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุมทรสาคร
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มพัสดุและสถานที่ สลก. เวลา 14.35 - 14.50 น. ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มพัสดุและสถานที่ สลก. เวลา 14.35 - 14.50 น. ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งช
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (การใช้โปรแกรมสำนักงานชุด Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน) จัดโดยโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (การใช้โปรแกรมสำนักงานชุด Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน) จัดโดยโรงเรี
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กสส. เวลา 11.00 - 12.00 น. ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ