รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4287 รายการ
การใช้งาน Google Form

สำนักเลขานุการกรม

คู่มือการใช้งาน E-book

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator

สำนักเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซ๊ยนในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซ๊ยนในการประชุมสุดยอดอ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร 4.0
เมื่อวันที่ 7-8 และ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ