รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5954 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
Q&A มารู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี)
Q&A มารู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี) #วันเยาวชนแห่งชาติ #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ”

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ด้ว
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ไตรมาส 3-4

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลระดับบุคคลตลอดทุกช่วงวัย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น นางเทพวัลย์  ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประช

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบู

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ พูดคุยกับย่าของเด็กทั้งสอง กรณีถูกบิดาทำร้าย
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ เด็กชาย อายุ 7 ปี เด็กหญิง อายุ 4 ปี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม เวลา 09.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ดย. ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ เป็นประธานการประชุม

พิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ