รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5736 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด

Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดี

Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด
Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค 62 - เม.ย. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค 62 - เม.ย. 63
การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย 1/2563
การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย 1/2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (มิถุนายน-กันยายน2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (มิถุนายน-กันยายน2562)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กค 62 - กย 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กค 62 - กย 62
หยุด Cyberbully ต้องแก้ที่ต้นเหตุ!
หยุด Cyberbully ต้องแก้ที่ต้นเหตุ!

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ประกาศ ดย. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
ประกาศ ดย. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักง
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน จ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
เผยโลกออนไลน์ไทยมีข้อความบูลลี่เฉลี่ย 39 ข้อความต่อนาที
เผยโลกออนไลน์ไทยมีข้อความบูลลี่เฉลี่ย 39 ข้อความต่อนาที

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน จำนวน 4 รุ่น

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบ

การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 สาขากีฬาและนันทนาการ ครั้งที่1/2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถาน

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

"background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:14px">วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมก

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน  การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบปร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ