รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4292 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ไม่ใส่หมวกกันน๊อคให้ลูก = ละเมิดสิทธิเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
สอนใจเยาวชนด้วยดนตรี ครูวีระค่าของแผ่นดิน
รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์
ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
สสส. ผนึกเครือข่ายรณรงค์ นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ลงทะเบียนอบรมโครงการ Working Holiday (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)
ลงทะเบียนอบรมโครงการ Working Holiday (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
เด็กไทยร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ณ บ้านบางเขน
มาตรฐานข้อมูลกลาง
https://datastandard.dcy.go.th/data_standard/
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
รายงานโครงการออกแบบกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับสมบูรณ์
รายงานโครงการออกแบบกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับสมบูรณ์
สัมภาษณ์เงินอุดหนุนฯ ออกอากาศทางช่อง 7
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
แรงงานเด็ก4.09 แสน ดันนโยบายต่อต้าน
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
คนแพร่สุดยอด ร่วมล่องเรือเยาวชน จุดสตาร์ตญี่ปุ่น ทัศนศึกษารอบอาเซียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visa

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ