รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5954 รายการ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บ้านราชวิถี กรมกิจการเด็กและเยาวชน  นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอ

“การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเป

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ"
ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ"
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดี

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก โดยมีวัต

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราค
การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 2563 เวลา 09.45 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาศเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี
คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ