รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4540 รายการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.- 14.00 น. นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข
โครงการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เมื่อวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

อบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี 2562 และอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการใช

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระท
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดชื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ที่อยู่ในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดชื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ที่อยู่ในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีป
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ