รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6254 รายการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุม คณะทำงานการพัฒนาระบบการเ

ดย.ร่วมกับ อปท. หารือทบทวนแนวทางปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กเละเเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563
รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน โดยว
แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564
เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564 โดย อาจารย์นีรนาท นักดนตรี และอาจารย์ทศพร จันทมงคลเลิศ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์การสม้ครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เด็กและบุคคลในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
อธิบดี ดย. ให้สัมภาษณ์ ประเด็น "บ้านพักเด็กและครอบครัว"

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน และสถาน

กรมเด็กฯ คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรื

กรมเด็ก ฯ คัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมแล

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นางวันทนี อุบลแย้ม&n

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในด้านการสื่อสารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยา

ให้คำปรึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ระเบียบการฝึกอบรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ