ค้นหาในเว็บไซต์

รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3923 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
เด็กไทยนิยมโหลดภาพ-ฟังเพลงถึง 92%
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
วันแม่ ในสังคมเลี้ยงเดี่ยว
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
บรรเลงเพลงเพื่อเด็กยากไร้!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประสบการณ์
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
พ่อเลี้ยงดุ ตีไม่ยั้งมือ หนูน้อยดับ
พิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกรมกิจ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครร
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 พร้อมมอบเข็มเยาวชนเครื่องหมายพระราชทาน (JICA)
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเส
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ดิ่ง-โดด เทรนร้าย วัยโจ๋คิดสั้น ยุคนี้ไฉนไทยเกิดอื้อ?
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกษม จันทร์น้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 โดยมีนาย
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
องค์ความรู้และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือการเชื่อมต่อการทำงานองค์ความรู้และเครือข่ายด้านเด็กแ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ