รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4220 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
ประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Volunteer Program : AYVP) 2019
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร 4.0
เมื่อวันที่ 7-8 และ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่การเป็นองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปีงบประ
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด้กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ