รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4743 รายการ
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบนโยบายการทำงานแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค
พิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ตอน "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 the next step for the child”
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั
ให้คำปรึกษา เอกสารยื่นชำระภาษีสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
เอกสารยื่นชำระภาษีสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เอกสารแนบการเบิกค่าใช้จ่ายค่าเบี๊ยประชุมคณะกรรมการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30
เวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ”ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก รอบรองชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิด กา
สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ เกี่ยวกับประเด็น "งานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมสัมภาษณ์รายการ NBT
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ด้วย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ