รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3779 รายการ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน จ.ราชบุรี
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจ
โครงการ International Peace Children’s Festival of Sale (Morocco)
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวเด่นประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ข่าวเด่นประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๖๑
ข่าวเด่นประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ข่าวเด่นประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำ
โครงการลมหายใจไร้มลทิน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทินประจำปี 2561 ตามแนวคิดหลักของโครงการ "จะคิด คำ สอนอย่างไร" เพื่อเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต
การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน
มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดย. จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้าง
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
แบงค์หนุนรัฐเข้มพนันบอล ย้ำรับมือทันโลกยุคออนไลน์
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนา
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
พม.โชว์นิทรรศการ พลังจิตอาสา
เปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจา
สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก”เรื่อ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ