รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4943 รายการ
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุ กก. ส่งเสริมการปกป้องแ

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

การประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สถานพินิจ จ.นครนายก นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผอ.ศปอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโคร

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

มอบโอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ JENESYS 2019
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุ กก. ส่งเสริมการปกป้องแ
รายงานผลการดำเนินงานปี 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะของสถานรองรับเด็ก ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรุงเทพฯ นางเทพ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
การตัดสินการประกวดภาพวาดด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก”
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563
กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สัมภาษณ์รายการพลิกปมข่าว เกี่ยวกับประเด็น "เด็กถูกทิ้ง" ทางสถานีโทรไทยพีบีเอส (Thai PBS)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการพลิกป
ประเด็นหารือการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ประเด็นหารือการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ประชุมคณะทำงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น ดย. กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการและประสานงานการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ