รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6094 รายการ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมเจ

อธิบดีกรม ดย. ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างราย

พิธีเปิดการแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.40 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื

การแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กแล
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่วมแสดงความยินดี นางพัชรี อาระยะกุล เนื่องในวาระโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดี นางพัชรี อาระยะกุล เนื่องในวาระโอกาสดำร

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ