รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7381 รายการ
ดย. ปิดโครงการ “นักข่าวเยาวชน” วิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวร

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
รมว.พม.พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ รับฟังปัญหาประชาชน จ.พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดการป

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19
ดย. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021"
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้ได้รับรางวัลรัฐบาล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564
กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมอนุกรรมการจัดสมั

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ครั้งที่ 11 (SOMY -XI)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. H.E. Ms. Ramona Mohd Razali เป็นประธานการประชุม ฯ โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็ก

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จับมือภาคีเครือข่ายวิทยุ แถลงข่าวโครงการความร่วมมือเผยแพร่ รายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายผ

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภา

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกว
เผยเเพร่ตารางเเสดงวงเงินฯ เเบบ.06 งานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยเเพร่ตารางเเสดงวงเงินฯ เเบบ.06 งานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยเเพร่ตารางเเสดงวงเงินฯ เเบบ บก.06 งานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เผยเเพร่ตารางเเสดงวงเงินฯ เเบบ บก.06 งานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถานสงเคราะห์เด
พม. ประชุมหารือมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

พม. ประชุมหารือมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา

พัฒนาวิสัยทัศน์สำหรับระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ครั้งที่ 1

พัฒนาวิสัยทัศน์สำหรับระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
กระทรวงการพัฒ

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ