รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6610 รายการ
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภา
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ช่องทางการติดต่อศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ ระหว่างวันที่​19-30​ เมษายน​ 2564​
ช่องทางการติดต่อศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ ระหว่างวันที่​19-30​ เมษายน​ 2564​
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 14 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 14 เมษายน 2564
13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ