รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

วันที่ของข่าว : 4 เม.ย. 2564 50

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504122213_1.jpgpic_20210504122213_2.jpgpic_20210504122213_3.jpgpic_20210504122213_4.jpgpic_20210504122213_5.jpgpic_20210504122214_6.jpgpic_20210504122214_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ