รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 15 มี.ค. 2564 308

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียนอายุ 15-30 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 (ASEANDSE 2021) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสู่เวทีระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ