รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอายุ 13 ปี ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ของข่าว : 6 ส.ค. 2563 97

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง รพสต.ห้วยศิลา ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สภ.กลางใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ประเมินสภาพครอบครัว และให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอายุ 13 ปี ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถูกบิดาทำร้ายร่างกาย
จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ทราบว่า
เด็กกำลังเรียนชั้น ม.1 ผลการเรียนอยู่ในระดับกลาง สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนได้ เด็กมีอารมณ์ร่าเริง ไปโรงเรียนทุกวัน ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่กับย่า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ 300 บาทต่อวัน บิดาเด็กเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย เด็กและบิดามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่บิดามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับป้าของเด็ก(ผู้แจ้ง) มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ ส่วน
ย่ากับเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ปัจจุบันเด็กปลอดภัยดี สถานะของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
1. เจ้าหน้าที่อธิบายกระบวนการให้ความช่วยเหลือให้ผู้ปกครองของเด็กได้ทราบ
2. เจ้าหน้าที่อธิบายการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมตามวัยให้ผู้ปกครองได้ทราบ
3. แนะนำเด็กและผู้ปกครองในการเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ