รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็ก ป.6 ยอดกตัญญู พาแม่ตาบอดไปเรียนด้วย เพราะไร้คนดูแล

วันที่ของข่าว : 19 ก.ค. 2563 246

Share

การให้ความช่วยเหลือ

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณามอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

2. ประสานขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระพามารดาเด็กไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลในจังหวัด เพื่อรับการตรวจประเมินความพิการ และรักษาอาการป่วยและวางแผนในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป (นัดไปโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

3. ขอความร่วมมืออำเภอด่านช้างประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือครอบครัว ในระยะยาวต่อไป

4. ขอความร่วมมือโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกในการดูแลการเงินรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ขณะนี้มีเงินในบัญชี 70,000 บาทเศษ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ