รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ครอบครัวยากจนลูก4 พ่อป่วย แม่เก็บของเก่าเลี้ยงชีพ

วันที่ของข่าว : 18 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ให้ความช่วยเหลือ 6 ชีวิต ครอบครัวยากจนเก็บของเก่าขาย ลูกสาวคนที่2ต้องลาออกจาก รร.ช่วยแม่เก็บของเก่าขายเพื่อให้พี่สาวได้เรียนต่อ และลูกอีกสองคนยังไม่มีสัญชาติ ส่วนพ่อค่อยแยกของเก่าอยู่บ้าน

การให้ความช่วยเหลือ

1.บพด.ชลบุรีประสานเรื่องการทำเอกสารการเกิดของเด็ก

2.บพด.ชลบุรีประสานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ลูกสาวคนที่2ได้ศึกษาต่อจนจบชั้น ม.6 และติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ