รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บพด.แม่ฮ่องสอน มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก

วันที่ของข่าว : 7 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ฐานะยากจน พ่อแม่ว่างงานขาดรายได้จากการระบาดของโรคโควิด-19 บพด.มอบ ผ้าห่ม นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก เครื่องใช้อุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก และให้คำปรึกษาแนะนำทักษะการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องของมารดาวัยรุ่น การป้องกันตนเอง ป้องกันบุตร จากการระบาดของโรคโควิด -19 การประกอบอาชีพอิสระขณะเลี้ยงดูบุตรเพื่อสร้างรายได้ และการวางแผนสร้างฐานะครอบครัวที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ