รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บพด.ชลบุรีให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 2 ขวบ

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2563

Share

การให้ความช่วยเหลือ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็ก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พิจารณาให้เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1,000 บาท

พมจ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 2,000 บาท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ