รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆของ ดย.

วันที่ของข่าว : 24 เม.ย. 2563

Share

เด็กน้อย 3 คน เผชิญชะตากรรมแม่รถชนเสียชีวิต พ่อต้องโทษในเรือนจำ อาศัยอยู่กับตายาย

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กอายุ 4 , 3 , และ 1 ปี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคของเด็ก และนำชื่อเด็กทั้ง 3 คนพิจารณาเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประสานเทศบาลในพื้นที่ ติดตามดูแลครอบครัวให้ความช่วยเหลือเป็นระยะตามความเหมาะสม

เด็ก 12 ปี ครอบครัวยากจน อาศัยอยู่กับตาและยาย(พิการทางการเคลื่อนไหว) พ่อแม่แยกทาง

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2,000 บาท และพิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวอุปถัมป์ เดือนละ 2,000 บาท จนกว่าเด็กจะอายุ 18 ปี ประสานศูนย์บริการคนพิการ          ปรับสภาพบ้านคนพิการจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 63

หนุ่มวัย 18 พ่อแม่เสียชีวิต อาศัยอยู่กับยาย (ป่วยรักษาตัวใน รพ.) และยายทวด (พิการติดเตียง)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประสานช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ประสาน รพ.สต.และอบต.ในพื้นที่ ตรวจร่างกายยายทวดเพื่อให้แพทย์ออกหนังสือรับรองคนพิการและลงทะเบียนคนพิการ ทั้งนี้ ภายหลังเปิดภาคเรียน หากยายเด็กยังต้องรักษาตัวต่อที่ รพ. บพด.จะประสานหน่วยงานในพื้นที่หาแนวทางส่งยายเข้าบ้านพักผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหายดี

ช่วยแหลือครอบครัวเด็ก 3 คน พ่อแม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ให้คำปรึกษาและกำลังใจกับครอบครัว       มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาควาทเดือนร้อนเบื้องต้น และพิจารณาเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท

 

.............................................................................

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ