รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 3/2562 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 27 มี.ค. 2563

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะจัดส่งหนังสือรับรองคุณสมบัติให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ