รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจเอกสาร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 มี.ค. 2563

Share

ผู้ที่สมัครสอบออนไลน์จัดส่งสำเนาเอกสารที่กำหนดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อขอหนังสือรับรองโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 3/2562 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ประทับตราต้นทาง)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ