รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2553 - 2562 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 ก.พ. 2563

Share

มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2553 - 2562 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 1/1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ