รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(มูลนิธิฯ) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ธ.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งหญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 3547 484-5 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ