รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ธ.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด กำหนดให้ดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (เฉพาะวันทำการ)และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กญิงบ้านราชวิถี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ