รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงานโดยผู้ปฏิบัติงาน (Poster Session) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 พ.ย. 2562

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 ผลงาน ....เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กในการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์........

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ