รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ย. 2562

Share

การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ "พลังแห่งรัก"

ชิงทุนการศึกษารวม 320,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี

 

ส่งผลงานได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สถานสงเคราะห์เด็กในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190111160705_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ