รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2562

Share

เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวอรุณรัตน์ ขำเจริญ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่วนบิดาเด็กชื่อนายวีรยุทธ ขำเจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๓๙๐ ซอยเคหะคลองเตย ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยโรงพยาบาลตำรวจ สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงไม่เหมาะสม จึงประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ