รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธันวา ศรีปัญญา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2562 62

Share

เด็กชายธันวา ศรีปัญญา เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๒๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวนิอร ศรีปัญญา อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๒/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ นำส่งโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กประสบปัญหาทางครอบครัว จึงประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ