รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2562 68

Share

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวพรศรี ยิ้มอ้น อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบิดาเด็กชื่อนายบรรเลง ฮวดเจริญ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้อื่น ส่วนบิดาเด็กต้องโทษที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ