รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2562

Share

เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวเปมิกา ศรีพิบูลย์กิจ อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที ๔๗๕ ซอยพร้อมพรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ส่วนบิดาเด็กชื่อนายเอกพล พงษ์อารีย์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที ๔๗๕ ซอยพร้อมพรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลดินแดง สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กนำเด็กไปฝากให้นางสาวอรวิช พงษ์อารีย์ ซึ่งเป็นญาติ ช่วยเลี้ยงดูเด็กแล้วทอดทิ้งไป หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ