รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณถังขยะในซอย ๔ (บ้านเก่า) หมู่ ๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ