รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายปราการ ไพคำนาม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายปราการ ไพคำนาม เกิดวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอ้อมฤทัย ไพคำนาม
อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๕ ตำบลดอนงัน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในห้องเช่าไม่มีเลขที่ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ