รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล

วันที่ของข่าว : 23 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๔ เดือน มารดาชื่อนางสาวจันทนา อยู่เย็น อยู่บ้านเลขที่ ๔๓/๑ ซอยนนทบุรี ๑๘/๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บิดาเด็กชื่อนายอภิชาต ยุติเทพศาล อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๙/๒๐ หมู่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาต้องโทษ ญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ขอฝากบุตรไว้ชั่วคราว หากผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตนหรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ