รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ส.ค. 2562

Share

เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ สัปดาห์ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครสาเหตุเนื่องจากพลเมืองดีพบเด็กทารกเพศหญิงถูกทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่บ้านของนายสมบูรณ์ กาบบัวคำ ที่บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๔ บ้านโพนทองพัฒนา ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ