รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุประมาณ ๑ ปี ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางสาวกอบกุล วิลาวรรณ อายุ ๔๒ ปี ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอังคณา สุพรรณ์ มารดาเด็ก เดินทางมาพร้อมกับเด็กชายกิตติฯ และพี่ชาย มาหานางสาวกอบกุลฯ ที่บ้านพักเลขที่ ๗๔ หมู่ ๑๒ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเด็กมาฝากไว้ โดยขาดการติดต่อและไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ