รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ส.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จะทำการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5771267 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 - 22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทางอีเมล์ maharajjuvenile@dcy.go.th

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ