รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2562

Share

เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณชุมชนย่อยที่ ๒ ตรงข้ามศาลจังหวัดจันทบุรี ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีหากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔  , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ