รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2562

Share

เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแก้วกานต์ วรารักษพงศ์
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๕ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ส่วนบิดาเด็กชื่อนายสุธรรม คำมี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ ๓ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๒๑ (บางซื่อ) สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อนานเกิน ๑ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔  , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ