รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 พ.ค. 2562

Share

เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยโรงพยาบาลอุดรธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณป่าใกล้หอพักเลิศประเสริฐเฮ้าส์
บ้านดอนอุดม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีหากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน
หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ