รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 29 เม.ย. 2562

Share

          เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี อายุ ๑ เดือนเศษ น้ำหนักตัว ๒,๗๘๐ กรัม ส่วนสูง ๕๖ เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลม เด็กมีพัฒนาการช้า มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันเด็กยังอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสิรินธร และรอส่งต่อเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าต่อไป

          ฉะนั้น เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เลขที่ ๗๘/๙ หมู้ ๑ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๓ - ๖๘๑๕, ๐๒ ๖๘๓ - ๔๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ