รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 18 เม.ย. 2562

Share

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders)

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ