รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวครองขวัญ คีรีพาสุข อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากบิดาทอดทิ้งเด็ก มารดาเด็กติดเชื้อ HIV และมีประวัติการใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์
ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ขอฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ