รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใยเทศ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กหญิงธิดารัตน์  ใยเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววิไลพร วงษ์ยี่ อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์บิดาเด็กชื่อนายบุญหลง ใยเทศ บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ