รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางเม เมา อายุ ๓๑ ปี (สัญชาติกัมพูชา) ประเทศกัมพูชา บิดาเด็กชื่อนายสามารถ สายทอง อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กต้องการประกอบอาชีพ ประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ