รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนราพรรณ เกษสังข์ อายุ ๓๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๓๒/๑๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร บิดาเด็กชื่อนายนิรุตติ์ ศรีสาคร อายุ ๔๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑๑ ซอยอินทามระ ๑๐ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กต้องโทษบิดาเด็กมีพฤติกรรมใช้สารเสพติดเสี่ยงต่อการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประสงค์ฝากบุตรไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ