รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๓ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวมะลิลา วงเพ็ชร ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล
ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
สาเหตุเนื่องจากเด็ดถูกทอดทิ้งไว้กับผู้เลี้ยงดู หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ