รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน มารดาชื่อนางสาวริน เรืองทอง อายุ ๓๑ ปี บ้านเลขที่ ๔๓/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี บิดาเด็กชื่อนายบุญมี ทนนศักดิ์ อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ