รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๘  เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๔ เดือน มารดาชื่อนางสาวปฐมพร บุญฉัตร์ อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๐๓/๒๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บิดาเด็กชื่อนายพีระพล บุญสอาด อายุ ๒๔ ปี บ้านเลขที่ ๓๒/๕๕ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๓ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากย่าของเด็กมีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ และไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้ ประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ