รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 เม.ย. 2562

Share

เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ ปีปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน มารดาชื่อนางสาวสิริพร เวียงจันทร์ อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๙/๑ ถนนราษฎรอุทิศ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาเด็กชื่อนายวันใหม่ คำป้อง อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๗ ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกันมารดาต้องการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และได้แจ้งความประสงค์ขอมอบอำนาจให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสถานสงเคราะห์เด็กของกรมฯ เป็นผู้มีอำนาจในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ